Bồn cầu AMERICAN STANDARD

Hiển thị 1–9 của 126 kết quả

 • - 67%

  AMERICAN STANDARD 2007-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm Acacia Evolution

  4,620,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2007-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm Acacia Evolution

  Mã sản phẩm 2007-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Loại sản phẩm bồn cầu 1 khối nắp rơi êm
  Thuộc bộ sưu tập ACACIA EVOLUTION
  Kích thước bồn cầu 742X383X654mm
  Kiểu xả nước xả nhấn 2 mức xả – 2,6/4 lít.
  Công nghệ xả nước xả xoáy đôi DOUBLE VORTEX
  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  9b11e29a-3317-4bf1-8ba1-b078645aab9a

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2007-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 1 khối nắp rơi êm

  Thuộc bộ sưu tập

  ACACIA EVOLUTION

  Kích thước bồn cầu

  742X383X654mm

  Kiểu xả nước

  xả nhấn 2 mức xả – 2,6/4 lít.

  Công nghệ xả nước

  xả xoáy đôi DOUBLE VORTEX

  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  4,620,000
 • - 81%

  AMERICAN STANDARD 2030-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm IDS Clear

  3,880,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2030-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm IDS Clear

  Mã sản phẩm 2030-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Thuộc bộ sưu tập IDS Clear
  Loại sản phẩm bồn cầu 1 khối nắp rơi êm
  Kích thước bồn cầu 745x520x600mm
  Kiểu xả nước xả gạt 6 lít.
  Công nghệ xả nước xả xoáy VORTEX
  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  433d94da-0742-462a-8c9c-f8b5218fd536

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2030-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Thuộc bộ sưu tập

  IDS Clear

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 1 khối nắp rơi êm

  Kích thước bồn cầu

  745x520x600mm

  Kiểu xả nước

  xả gạt 6 lít.

  Công nghệ xả nước

  xả xoáy VORTEX

  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  3,880,000
 • - 51%

  AMERICAN STANDARD 2040-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm IDS Dynamic

  9,479,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2040-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm IDS Dynamic

  Mã sản phẩm 2040-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Thuộc bộ sưu tập IDS Dynamic
  Loại sản phẩm bồn cầu 1 khối nắp rơi êm
  Kích thước bồn cầu 752x509x600mm
  Kiểu xả nước xả gạt 6 lít.
  Công nghệ xả nước xoáy kết hợp tia đẩy
  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  a7e8e3f9-46ea-49fe-adbb-0feeacf2a046

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2040-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Thuộc bộ sưu tập

  IDS Dynamic

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 1 khối nắp rơi êm

  Kích thước bồn cầu

  752x509x600mm

  Kiểu xả nước

  xả gạt 6 lít.

  Công nghệ xả nước

  xoáy kết hợp tia đẩy

  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  9,479,000
 • AMERICAN STANDARD 2045-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm Cadet

  7,000,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2045-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm Cadet

  Mã sản phẩm 2045-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Thuộc bộ sưu tập Cadet
  Loại sản phẩm bồn cầu 1 khối nắp rơi êm
  Kích thước bồn cầu 685x362x700mm
  Kiểu xả nước xả gạt 4.8 lít.
  Công nghệ xả nước xoáy kết hợp tia đẩy SIPHONMAX
  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  5df6750c-8f9e-4762-9559-6dff87962dd3

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2045-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Thuộc bộ sưu tập

  Cadet

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 1 khối nắp rơi êm

  Kích thước bồn cầu

  685x362x700mm

  Kiểu xả nước

  xả gạt 4.8 lít.

  Công nghệ xả nước

  xoáy kết hợp tia đẩy SIPHONMAX

  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  7,000,000
 • AMERICAN STANDARD 2050-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm IDS Natural

  19,430,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2050-WT – Bồn cầu 1 khối nắp êm IDS Natural

  Mã sản phẩm 2050-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Thuộc bộ sưu tập IDS Dynamic
  Loại sản phẩm bồn cầu 1 khối nắp rơi êm
  Kích thước bồn cầu 745x510x600mm
  Kiểu xả nước xả gạt 6 lít.
  Công nghệ xả nước xả xoáy VORTEX
  Mã nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  5046ec64-b37b-4a61-a1df-2a165d7159d6

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2050-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Thuộc bộ sưu tập

  IDS Dynamic

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 1 khối nắp rơi êm

  Kích thước bồn cầu

  745x510x600mm

  Kiểu xả nước

  xả gạt 6 lít.

  Công nghệ xả nước

  xả xoáy VORTEX

  Mã nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  19,430,000
 • - 33%

  AMERICAN STANDARD 2307-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm Acacia Evolution

  6,050,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2307-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm Acacia Evolution

  3afb3385-c7d3-4161-ba33-3822f64effcb

  Còn hàng

  Danh mục:

  6,050,000
 • - 55%

  AMERICAN STANDARD 2307E-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm

  4,440,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2307E-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm

  Mã sản phẩm 2307E-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Thuộc bộ sưu tập ACACIA SUPASLEEK
  Loại sản phẩm bồn cầu 2 khối nắp rơi êm
  Kích thước bồn cầu 741x385x760mm
  Kiểu xả nước xả nhấn 2.6L/4 lít.
  Công nghệ xả nước xả xoáy đôi kết hợp xả thẳng DOUBLE VORTEX
  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  5b0f9750-4ac0-4f7e-9a2d-644d569c642b

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2307E-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Thuộc bộ sưu tập

  ACACIA SUPASLEEK

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 2 khối nắp rơi êm

  Kích thước bồn cầu

  741x385x760mm

  Kiểu xả nước

  xả nhấn 2.6L/4 lít.

  Công nghệ xả nước

  xả xoáy đôi kết hợp xả thẳng DOUBLE VORTEX

  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  4,440,000
 • - 31%

  AMERICAN STANDARD 2309-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm Cygnet

  4,880,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2309-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm Cygnet

  Mã sản phẩm 2309-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Thuộc bộ sưu tập CYGNET
  Loại sản phẩm bồn cầu 2 khối nắp rơi êm
  Kích thước bồn cầu 680x353x824mm
  Kiểu xả nước xả nhấn 3/4.8 lít.
  Công nghệ xả nước xả thẳng
  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  7f3d1a66-7817-435e-b4f7-ba0c8ba0b35c

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2309-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Thuộc bộ sưu tập

  CYGNET

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 2 khối nắp rơi êm

  Kích thước bồn cầu

  680x353x824mm

  Kiểu xả nước

  xả nhấn 3/4.8 lít.

  Công nghệ xả nước

  xả thẳng

  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  4,880,000
 • - 34%

  AMERICAN STANDARD 2327-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm Milano

  5,948,000
  Thêm vào giỏ

  AMERICAN STANDARD 2327-WT – Bồn cầu 2 khối nắp êm Milano

  Mã sản phẩm 2327-WT
  Hãng sản xuất AMERICAN STANDARD
  Thuộc bộ sưu tập MILANO
  Loại sản phẩm bồn cầu 2 khối nắp rơi êm
  Kích thước bồn cầu 750x454x765mm
  Kiểu xả nước xả nhấn 3/4.2 lít.
  Công nghệ xả nước xả xoáy đôi DOUBLE VORTEX
  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu 300mm +-5
  Màu (color) trắng sứ
  Xuất xứ Thailand
  Thời gian bảo hành 10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  38f4d2c7-b503-4bd4-8302-b2501ba781b0

  Còn hàng
  Mã sản phẩm

  2327-WT

  Hãng sản xuất

  AMERICAN STANDARD

  Thuộc bộ sưu tập

  MILANO

  Loại sản phẩm

  bồn cầu 2 khối nắp rơi êm

  Kích thước bồn cầu

  750x454x765mm

  Kiểu xả nước

  xả nhấn 3/4.2 lít.

  Công nghệ xả nước

  xả xoáy đôi DOUBLE VORTEX

  Nắp bồn cầu
  Tâm thoát bồn cầu

  300mm +-5

  Màu (color)

  trắng sứ

  Xuất xứ

  Thailand

  Thời gian bảo hành

  10 năm phần sứ, 2 năm linh kiện khác.

  Danh mục:

  5,948,000
0
  0
  Giỏ hàng
  Giỏ hàng trống